معرفی معاون

معرفی معاون حمل و نقل و ترافیک

 

نام و نام خانوادگی: , وحید عباسی

 

سوابق  تحصیلی:

 

سوابق اجرایی:

مدیر درآمدهای عمومی

شهردار منطقه 1

شهردار منطقه 5

مشاور شهردار

 

 

کلیک کنید کلیک کنیدکلیک کنیدکلیک کنیدکلیک کنید  

آمار بازدید
دی ان ان